אני מזמינה אתכם למופעים הבאים - אליזט I invite you to my next shows - Elisete