אני מזמינה אותך להופעות הקרובות שלי - להתראות, אליזט I invite you to my next shows - see you, Elisete