אני מזמינה אותך ליולי ברזילאי עם כל השירים האהובים - להתראות, אליזט I invite you to a Brazilian July with all the beloved songs - see you, Elisete